Bouwfases: werkvoorbereiding

Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst en het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal de aannemer starten met de werkvoorbereiding. In deze fase worden de werktekeningen gereed gemaakt en wordt de hele woning technisch nader uitgewerkt, worden bouwmaterialen besteld, onderaannemers gecontracteerd en wordt de werkplanning opgesteld.

Ook wordt in deze fase de installatietekening uitgewerkt door de installateur. Gezamenlijk met u bepalen zij de locatie van stopcontacten en installatiewerk.