Ontwerp woning door architect: schetsontwerp

Aan de hand van het programma van eisen en uw aangeleverde moodboard(s), zal de architect een eerste schetsontwerp maken. Maak de architect onderdeel van uw totale plaatje. Doordat u uw budget onderdeel heeft gemaakt van het programma van eisen, mag u ook van de architect verwachten dat deze een ontwerp uitwerkt dat past binnen uw budget. Maak hierover duidelijke afspraken met uw architect.

In dit ontwerp is een eerste aanzet gemaakt om van uw programma van eisen, woonwensen en moodboard te komen tot een ontwerp. Vraag uw architect om het schetsontwerp te onderbouwen middels een modelbegroting. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

De volgende stap: een definitief ontwerp.