Wat bedoelt de aannemer met de ruwbouwfase

In de realisatiefase kennen we de ruwbouwfase en de afbouwfase. Veelal kent de aannemer een finale datum waarop u nog wijzigingen aan kunt brengen in de ruwbouw onderdelen. Bepaalde bouwmaterialen moeten tijdig op maat besteld worden om de voortgang van het verdere bouwproces niet in de knel te laten komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sparingen in de vloerdelen, uitbreidingsopties of wijzigingen in de gevelkozijnen. Bij systeembouw valt een groter gedeelte van de woning onder de ruwbouwfase. Doordat bijvoorbeeld de dragende binnenwanden prefab vanuit de fabriek worden aangeleverd, zijn de locatie van de stopcontacten onderdeel van de ruwbouwfase. Bij traditioneel gebouwde woningen is dit onderdeel van de afbouwfase.

Ruwbouwfase

Sanitaire ruimten

Door de leverancier van de door u uitgezochte badkamer laat u een werktekening opstellen. Hiermee weet de installateur op welke plekken het installatiewerk moet komen. Deze werktekening valt onder de ruwbouwfase en dient u dus in een redelijk vroeg stadium inzichtelijk te hebben.

Keuken

Door de leverancier van uw keuken laat u een werktekening opstellen. Hiermee weet de installateur op welke plekken het installatiewerk moet komen. Wanneer u een kookeiland wenst, dan kan de aannemer hier ook rekening mee houden bij het bestellen van bijvoorbeeld de vloerdelen. De situering van uw keuken en de locaties van de inbouwapparatuur dient u ook in een redelijk vroeg stadium inzichtelijk te hebben.